کانال گیزمیز در برابر کانال میدانستی

مقایسه تحلیلی کانال گیزمیز و کانال میدانستی

کانال گیزمیز و کانال میدانستی دو کانال بالای ۱ میلیون عضو هستند که هر دو در موضوعات نزدیک به هم (سرگرمی، اطلاعات عمومی) محتوا منتشر می کنند. با توجه به اینکه تبلیغ دهندگان ممکن است هنگام ثبت تبلیغ بین این دو کانال در دوراهی تصمیم گیری قرار گیرند، در این پست قصد داریم به مقایسه تحلیلی بین این دو کانال بپردازیم. این اطلاعات با توجه به پست های ۱۳ روز اخیر استخراج شده اند (۳۱۶ پست برای کانال گیزمیز و ۱۵۱ پست برای کانال می دانستی). لازم به ذکر است بین پست های تبلیغاتی و پست های خود کانال تفاوتی در نظر گرفته نشده است.

اطلاعات کلی

  کانال گیزمیز کانال میدانستی؟
آی دی تلگرام Gizmizgtel Midanesti
موضوع سرگرمی، اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی
حداقل هزینه تبلیغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۹۴۹،۰۰۰ تومان

درصد کاربران فعال

درصد کاربران فعال برابر است با نسبت «متوسط بازدید پستهای کانال» به «کل اعضای کانال». برای اینکه تخمین دقیق باشد، پست هایی که بازدید خیلی زیاد داشته اند (و احتمالا پستهای فوروارد شده تبلیغاتی هستند که به صورت همزمان در چند کانال قرار می گیرند) و پست هایی که بازدید خیلی کم داشته اند (که به هر دلیلی زود از کانال حذف شده اند) از آمار حذف شده اند. نتیجه به شکل زیر است:

  کانال گیزمیز کانال میدانستی؟
کل اعضا ۱،۷۱۴،۷۸۹ ۱،۳۱۹،۸۴۰
اعضای فعال ۷۴۸،۷۹۵ ۴۲۷،۴۱۸

مقایسه اعضای کانال گیزمیز و میدانستی

درصد حذف پست

همه تبلیغ دهندگان قبل از انتخاب یک کانال، محتوای آن را بررسی می کنند و با توجه به نحوه پست گذاشتن و موضوع آن تصمیم می گیرند. اما کانالها معمولا بخشی از پستهای خود را پس از مدتی حذف می کنند تا کانال در ظاهر شسته رفته تری داشته باشند. این رفتار به خصوص در کانالهایی که کمتر مورد توجه هستند و پستهای تبادلی قرار می دهند بیشتر دیده می شود.

برای اینکه این رفتار کانالها مشخص باشد، معیار «درصد حذف پست» را طراحی کرده ایم که بر اساس آن شما بهتر بتوانید در مورد یک کانال قضاوت کنید. این معیار حاصل تقسیم «تعداد پستهای حذف شده» به «کل پستهای کانال» در بازه مورد بررسی است. نتیجه به شکل زیر است:

  کانال گیزمیز کانال میدانستی؟
درصد حذف پست ۹٫۵% ۵۷%

مقایسه پستهای حذف شده کانال گیزمیز و میدانستی

 

الگوی پست گذاشتن در ساعات مختلف روز

شاید برای شما جذاب باشد بدانید کانالها در هر ساعت چه تعداد پست در کانال خود قرار می دهند. این موضوع کمک خواهد کرد تخمین بزنید پست تبلیغاتی شما چقدر طول می کشد تا مثلا پست دهم یا بیستم کانال شود. در یک بازه ۱۳ روزه، تعداد کل پستهای کانال گیزمیز (۳۱۶ پست) و میدانستی (۱۵۱ پست) تحلیل شده اند. برای دو کانال گیزمیز و می دانستی نتیجه به شکل زیر است:

تعداد پست گیزمیز و میدانستی در هر ساعت

این نمودار از ساعت ۱ شروع شده و تا ساعت ۲۴ را نشان می دهد. کانال گیزمیز تقریبا به صورت منظم ساعتهای ۱۱، ۱۷ و ۲۱ و ۲۴ پستهای خود را در کانال قرار می دهد. کانال می دانستی در کل طول روز پست قرار می دهد، اما ساعت ۲۱ و ۲۴ اوج می گیرد. به طور کلی نیز در یک روز کانال می دانستی به اندازه نصف کانال گیزمیز پست قرار می دهد.

بیشترین کلمات به کار رفته در کانالها

اینکه شما بدانید کانالها بیشتر از چه کلماتی استفاده می کنند به شما کمک خواهد کرد با فضای کانال بیشتر آشنا شوید و متن تبلیغ خود را متناسب با آن طراحی کنید. مجددا یادآور می شویم، این تحلیل مربوط به بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۱۱ مهر بوده است. در این بازه زمانی، وضعیت این دو کانال به شکل زیر است:

  کانال گیزمیز کانال میدانستی
   ۱ حسین افراد
   ۲ امام تصویر
   ۳ نذری بیماری
   ۴ محرم تحقیقات
   ۵ ماشین بسیار
   ۶ زندگی جهان
   ۷ ایران ارسال
   ۸ مدرسه رایگان
   ۹ عزاداری مشاوره
   ۱۰ مردم مصرف

لازم به ذکر است در این تحلیل، کلمات کمتر از ۳ حرف و کلمات عمومی (مانند کانال) از تحلیل حذف شده اند.

سرعت بازدید

نهایتا شاید برای شما جذاب باشد بدانید کانالها با چه سرعتی بازدید می گیرند. برای اینکه شما بتوانید کانالها را با هم مقایسه کنید، ما اندازه گرفته ایم که چقدر زمان می برد تا یک پست کانال به ۵۰ هزار، ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار و … بازدید برسد. برای دو کانال مورد بحث، اعداد به شکل زیر است:

  ۰ تا ۵۰ هزار ۰ تا ۱۰۰ هزار ۰ تا ۲۰۰ هزار ۰ تا ۳۰۰ هزار ۰ تا ۴۰۰ هزار ۰ تا ۵۰۰ هزار ۰ تا ۶۰۰ هزار ۰ تا ۷۰۰ هزار ۰ تا ۸۰۰ هزار
گیزمیز ۰۰:۱۳:۰۷ ۰۰:۴۴:۱۲ ۳:۰۴:۳۱ ۰۴:۴۵:۴۲ ۰۷:۲۶:۵۷ ۱۱:۱۲:۱۵ ۱۵:۰۶:۵۶ ۲۳:۳۴:۰۷
میدانستی؟ ۰۰:۲۷:۵۱ ۰۱:۲۱:۳۹ ۰۵:۰۳:۲۶ ۱۱:۴۲:۳۶ ۲۰:۰۹:۵۱ ۲۳:۵۰:۵۷

مقایسه زمان رسیدن به بازدید مشخص در کنال گیزمیز و میدانستی

توجه داشته باشید، لزوما همه پست های کانال گیزمیز به ۷۰۰ هزار و همه پست های کانال می دانستی به ۵۰۰ هزار بازدید نمی رسند. اما اعداد فوق براساس میانگین زمانی پستهایی است که به این تعداد بازدید رسیده اند. نهایتا زمانهای بیش از ۲۴ ساعت از تحلیل حذف شده اند.

جمع بندی

در این مقاله قصد ما مقایسه تحلیلی دو کانال گیزمیز و میدانستی بود. از نتایج تحلیل مشخص است که کانال گیزمیز بازدید بیشتر (با سرعت بیشتر) به همراه دارد و کانال میدانستی تعداد پست کمتری در کانال خود قرار می دهد و باعث می شود تبلیغ شما بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نهایتا به خاطر داشته باشید هدف این نیست که بگوییم کدام کانال بهتر است و کدام کانال بدتر. اما تلاش بر این است با تکیه بر تعدادی معیار استاندارد، تصور بهتری از کارکرد تبلیغاتی هریک از کانالها داشته باشیم.

نویسنده:


ارسال دیدگاه ...