مقایسه پرسپولیس و استقلال در تلگرام

مقایسه پرسپولیس و استقلال در تلگرام

روز قبل از دربی است و جو استقلال و پرسپولیس در جامعه بالا. گفتیم شاید در چنین شرایطی برای شما جالب باشد وضعیت دو تیم در تلگرام را هم بدانید!

تعداد کانالهای هواداری

این دو تیم هر دو طرفداران پر و پا قرصی دارند که شخصا اقدام به ساخت کانال تلگرامی در طرفداری از تیم محبوب خود کرده اند. اگر کانالهای کوچک را از این مقایسه حذف کنیم و فقط کانالهایی با بیش از ۵۰۰۰ عضو را در نظر بگیریم، نتیجه به شکل زیر است:

  استقلال پرسپولیس
تعداد کانالهای تلگرامی بالای ۵۰۰۰ عضو ۲۹ کانال ۵۳ کانال

 

مقایسه تعداد کانالهای هواداری استقلال و پرسپولیس

 

تعداد هواداران تلگرامی

برای به دست آوردن تعداد هواداران تلگرامی، اعضای تک تک کانالهای هواداری را با هم جمع زدیم. نتیجه را در زیر می بینید:

  استقلال پرسپولیس
مجموع اعضای کانالهای هواداری ۳،۹۴۶،۶۳۷ ۴،۷۶۱،۱۲۷

 

مقایسه هواداران تلگرامی استقلال و پرسپولیس

 

بزرگترین پاتوقهای استقلالی و پرسپولیسی

از میان تمامی کانالهای هواداری، پرسپولیس ۲ کانال و استقلال ۳ کانال بزرگ دارد که در زیر می توانید ID و اعضای آنها را مشاهده کنید (کانالها به ترتیب تعداد اعضا مرتب شده اند):

نام کانال ID   کانال تعداد اعضا درصد کاربران فعال روزانه
هواداران پرسپولیس Perspolis ۱،۵۹۷،۴۰۵ ۱۲٫۹%
کانال هواداری پرسپولیس Irperspolis ۱،۰۳۸،۱۵۰ ۱۷٫۷%
استقلال پیج Esteghlalpage ۸۸۹،۷۲۶ ۱۱٫۱%
کانال هواداری استقلال Esteghlal_ss ۷۹۴،۵۵۵ ۱۹٫۲%
اس-تقلال Esteghlal ۷۷۶،۸۵۵ ۱۴٫۸%

(درصد کاربران فعال روزانه برابر است با نسبت متوسط بازدید پستهای هر روز به کل اعضای کانال)

 

تعداد پستهای تلگرامی مرتبط با هر تیم

در نهایت بد نیست بدانید در مورد هر تیم چه تعداد پست در کانالهای تلگرامی رد و بدل شده است. برای تعیین این موضوع، در یک بازه ی زمانی ۶۰ روزه، هر پستی در تلگرام که دارای کلمه «تیم پرسپولیس» و «تیم استقلال» بوده است را در نظر گرفته ایم (لزومی نداشته که این پست ها فقط در کانالهای هواداری رد و بدل شده باشند) . نتیجه را در جدول زیر می بینید:

  استقلال پرسپولیس
تعداد پستهای تلگرامی ۲۳،۵۷۱ ۳۰،۱۲۰

 

مقایسه تعداد پستهای مرتبط با استقلال و پرسپولیس

 

جمع بندی

همانطور که از اعداد و ارقام مشخص است، کلا پرسپولیسی ها در تلگرام هم فعال تر از استقلالی ها هستند. هم تعداد کانال بیشتر، هم هواداران بیشتر و هم پستهای بیشتر. اما انصافا خود ما فکر می کردیم تفاوت بیش از این ها باشد. شاید تحت تاثیر نظرسنجیهای برنامه ۹۰ قرار گرفته بودیم. در هر حال امیدواریم بازی فردا بازی جذابی برای هواداران هر دو تیم باشد.

نویسنده:


ارسال دیدگاه ...