ریزش اعضای کانال

کدام پست باعث ریزش اعضای کانال شده است؟

اگر شما کانال تلگرامی دارید، قطعا یکی از دغدغه های شما ریزش اعضای کانال است. ریزش اعضا تا حدی به صورت طبیعی اتفاق می افتد، اما برخی اوقات قرار گرفتن پستهای بد در کانال می تواند ریزش اعضا را افزایش دهد. در این نوشتار توضیح خواهیم داد چطور با داشتن گزارش ورود و خروج کاربران می توان این پست ها را شناسایی کرد.

نکته: راهکار ارائه شده در این نوشته برای کانالهای کوچک و متوسط (تا ده بیست هزار نفر) کاربرد دارد

گزارش ورود و خروج کاربران چیست؟

این گزارش، یکی از گزارشهای ابزار تحلیلگر کانال است که به شما می گوید در هر ساعت چه تعداد کاربر وارد کانال شما شده و چه تعداد از آن خارج شده اند. شکل زیر یک نمونه از این گزارش است:

گزارش ورود و خروج اعضا

همانطور که در شکل می بینید، در این گزارش علاوه بر ورود و خروج اعضای کانال، تعداد پستهای ارسالی کانال نیز مشخص هستند که با نقاط خاکستری روی نمودار نشان داده شده اند. مثلا در عکس فوق، ساعت ۲۰:۰۰ یک پست، ساعت ۲۱:۰۰ پنج پست و ساعت ۱۰:۰۰ صبح ۲ پست در کانال قرار گرفته است.

چطور با این گزارش، پستهای ضعیف را شناسایی کنیم؟

واکنش مخاطبان به پست ضعیف در همان ساعتهای ابتدایی اتفاق می افتد. هنگامی که یک پست ضعیف در کانال ارسال شود، معمولا ریزش کانال در همان ساعت و یا ساعت بعد از آن با جهش روبرو می شود. اگر به عکس مجدد دقت کنید، می بینید پستها ارسالی در دو بازه متمرکز شده اند: ساعت ۸ و ۹ شب گذشته و ساعت ۱۰ روز جاری.

گزارش ورود و خروج اعضا - پستهای ارسالی

همانطور که مشاهده می کنید، پستهای شب گذشته باعث جهش در ریزش نشده اند، اما پستهایی که امروز صبح در کانال قرار داده شده باعث جهش ناگهانی در ریزش اعضا شده است و در نتیجه پستهای ضعیف تری به حساب می آیند.

دقت کنید ریزش شب گذشته کلا سطح بالاتری دارد، اما این به پستهای کانال مرتبط نیست. اساسا عصرها و شبها تعامل کاربران با کانالها بیشتر است و این باعث می شود حجم ورود و خروج در این ساعات بیشتر باشد. آنچه مهم است بروز جهش در ریزش اعضاست که با پستهای شب گذشته اتفاق نیفتاده است.

عکس زیر یک نمونه دیگر را نشان می دهد که پست های ارسالی باعث جهش ریزش اعضا شده است:

شناسایی پست ضعیف با گزارش ورود و خروج

 

بعنوان مدیر کانال چه کار باید کرد؟

معمولا مدیران کانال حس کلی نسبت به اینکه چه محتوایی خوب و چه محتوایی نامناسب است دارند. با این حال بهتر است این حس به طور منظم با اطلاعات واقعی سنجیده شود. چک کردن نمودار ورود و خروج و شناسایی پستهایی که باعث ریزش اعضای کانال می شوند باعث خواهد شد به تدریج بتوانید محتوای خود را بیشتر با ذائقه مخاطبان هماهنگ سازید.

در صورتی که تاکنون از تحلیلگر کانال تلگرام برای تحلیل کانال خود استفاده نکرده اید، با مراجعه به مقاله فعالسازی تحلیلگر کانال تلگرام، با نحوه فعالسازی این ابزار آشنا شوید.

جمع بندی

ریزش اعضای کانال یکی از دغدغه های مدیران کانالهاست. گاهی اوقات پستهای ضعیف می تواند منجر به ریزش ناگهانی اعضا شود. با چک کردن منظم گزارش ورود و خروج اعضای کانال می توانید اطلاعات دقیق تری نسبت به واکنش مخاطبان به محتوای خود داشته باشید و با استفاده از این اطلاعات، محتوای مناسب تری به مخاطبان خود ارائه نمایید.

نویسنده:


ارسال دیدگاه ...