تب بیت کوین در ایران

تب بیت کوین از چه زمانی در ایران فراگیر شد؟

در هفته های اخیر، صحبت از بیت کوین همه جا به گوش می رسد. چند روز پیش دوستی تعریف می کرد که مادرش از او در مورد بیت کوین مشورت خواسته است! فکرش را بکنید: بانویی شصت و خورده ای ساله در مورد بیت کوین و رشد قیمت آن فکر می کند! اما از چه زمانی صحبت از بیت کوین اینقدر در میان مردم گسترش پیدا کرد؟

از آنجایی که بخش زیادی از آنچه در ذهن مردم می گذرد در تلگرام نیز منعکس می شود، بررسی محتوای تلگرامی مرتبط با بیت کوین به ما کمک خواهد کرد پاسخ این سوال را بیابیم.

نمودار زیر، حجم محتوای تلگرامی مرتبط با بیت کوین را که در ۹۰ روز گذشته در کانالهای تلگرام منتشر شده است نمایش می دهد (تاکید می شود این اطلاعات مربوط به محتوای کانالهای عمومی تلگرام است و هیچ ارتباطی به چتهای شخصی و گروهی ندارد) . برای استخراج این نمودار، همه محتواهایی که شامل کلماتی مانند بیت کوین، Bitcoin و بیتکوین بوده است در نظر گرفته شده اند (متاسفانه عبارت وزین ملکه بیتها در این بین قرار ندارد 😉 ). ضمن اینکه به خاطر داشته باشید در این پایش کانالهایی با بیش از چند هزار عضو در نظر گرفته شده اند و کانالهای کوچکتر (که بعضا ممکن است کانالهای تخصصی حوزه سرمایه گذاری و بورس باشند) در پایش انجام شده قرار ندارند. البته با توجه به اینکه هدف اندازه گیری توجه عمومی و نه تخصصی به مفهوم بیت کوین است، در نتیجه خللی وارد نمی کند.

محتوای مرتبط با بیت کوین در تلگرام

در صورتی که همزمان نمودار رشد قیمت بیت کوین را نیز مشاهده کنیم، نتایج جالبی به دست می آید:

قیمت بیت کوین در طول زمان

 

  • اولین واکنشهای عمومی به بیت کوین در تاریخ ۱۹ سپتامبر اتفاق افتاده است. این تاریخ تقریبا ۱ هفته پس از عبور بیت کوین از قیمت ۵۰۰۰ دلار است و به نظر می رسد همین موضوع توجه عمومی را جلب کرده است
  • در تاریخ ۱۳ نوامبر، بحث بیت کوین ناگهان داغ شده است و علت آن افت ناگهانی قیمت بیت کوین در بازه زمانی مذکور است
  • همزمان با رشد ناگهانی قیمت بیت کوین در هفته اول دسامبر، توجه مردم به آن هم به بیشترین حد خود رسیده و پس از آن این موضوع همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.

نتیجه گیری

توجه به بیت کوین هرچند در بین متخصصین حوزه سرمایه گذاری وجود داشته، اما از اواخر مهر ماه بحث آن به عموم جامعه هم کشیده شده است. پس از آن با هر نوسان قیمتی چشمگیر، حجم توجهات به این ارز هم افزایش یافته است تا در اوایل آذر به حداکثر خود رسیده و از آن پس همچنان سطح بالایی از توجه مردم را به خود اختصاص می دهد.

نویسنده:


ارسال دیدگاه ...