خطر، غذا، جنس مخالف!

شما در ترافیک هستید. ماشین کناری ناگهان به سمت شما می پیچد تا وارد لاین شما شود ... چرا این کار ما را عصبانی می کند؟ و این موضوع چه ربطی به تبلیغات دارد؟

ادامه مطلب ...
رفتار ناخودآگاه مغز خزنده ما

تجربه تبلیغ در کانال یوتیوب فارسی

آیا کانالهای تلگرام که پست کمتری ارسال می کنند برای تبلیغ مناسب ترند؟ تجربه ما در کانال یوتیوب فارسی و مقایسه آن با چندین تبلیغ دیگر، به ما کمک کرد تا پاسخ این سوال را بیابیم.

ادامه مطلب ...
ثبت تبلیغ